NHAT PHAT TECHNOLOGY., LTD (NPT)

We are importers and distributors

Hotline Ho Chi Minh : (08) 6678 0486 - Hotline Ha Noi : 0908 817 486

Contact us

NHAT PHAT TECHNOLOGY CO., LTD (HA NOI CAPITAL)
No.15, Nguyen Xien Street , Thanh Xuan Trung Ward, Thanh Xuan District, Ha Noi Capital.
NHAT PHAT TECHNOLOGY CO., LTD (HO CHI MINH CITY)
512-513 Officetel, Garden Gate Building, No.8, Hoang Minh Giam St, Ward 9, Phu Nhua Dist, Ho Chi Minh City
ĐT : Tel : +84 (028) 6678 0486 - FAX : Fax : +84 (028) 6296 0755
Cảm ơn Quý Khách đã quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi, Quý Khách vui lòng liên hệ trực tiếp tại bất kỳ chi nhánh thành viên gần nhất hoặc liên hệ qua form: