CHÂN ĐẾ TỪ (HOLDING SYSTEM)

CHÂN ĐẾ TỪ (HOLDING SYSTEM)

Chân đế từ dùng để gắn đồng hồ so để đo kiểm tra.

Noga (Israel) là nhà sản xuất chân đế từ số một thế giới với chất lượng tuyệt hảo.

1-Centering Holder

2- Arbiculated Holder

3- Post Holder Fast

4- Mini Holder

5- Special Articulated Holder

6- Phụ kiện chân đế từ

chân đế từ, chân đế từ, chân đế từ, chan de tu, chan-de-tu, chân đế từ 3 khớp cầu, chân đế từ gắn đồng hồ so, chân đế từ, chân đế từ, chân đế từ, chan de tu, chan-de-tu, chân đế từ 3 khớp cầu, chân đế từ gắn đồng hồ so