CỜ LÊ, ĐẦU KHẨU/ TUÝP, BỘ DỤNG CỤ TONE (JAPAN)

CỜ LÊ, ĐẦU KHẨU/ TUÝP, BỘ DỤNG CỤ TONE (JAPAN)

Tone-Japan nổi tiếng về Cờ lê, Đầu Khẩu (Tuýp)...Sản phẩm của Tone có chất lượng tuyệt hảo

- Cờ lê: cờ lê hai đầu mở, cờ lê đầu mở đầu tròng, cờ lê hai đầu tròng, cờ lê tự động

- Đầu Khẩu (Tuýp): Tuýp lục giác, tuýp thường, tuýp dài, chìa vặn, đầu nối...

- Bộ dụng cụ