Dao Tiện Cho Máy Tiện Tự Động Swiss | Kyocera

Dao Tiện Cho Máy Tiện Tự Động Swiss | Kyocera

- Dao tiện chuyên dụng cho máy tiện tự động (CNC Lathe Swiss Type) hiệu Kyocera-Japan.

- Dao tiện cho máy Swiss gồm :

                        + Tiện rãnh (Grooving)

                        + Tiện cắt đứt (Parting Off)

                        + Tiện đằng sau (Back Turning)

                        + Tiện đằng trước (Front Turning)

                        + Tiện ren (Thread Turning)

                        + Boring Bar