ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU, ĐỘ CĂNG, MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CẦM TAY