Đồng Hồ So Điện Tử, Dụng Cụ Đo Tuyến Tính, Bộ Đếm Điện Tử | Digital Gauge, Linear Gauge, Digital Counter

Đồng Hồ So Điện Tử, Dụng Cụ Đo Tuyến Tính, Bộ Đếm Điện Tử | Digital Gauge, Linear Gauge, Digital Counter

Peacock hãng dụng cụ đo nội địa Nhật bản, với hơn 100 năm kinh nghiệm sản xuất đồng hồ so,

Peacock là nhà sản xuất đồng hồ so nội địa đầu tiên của Nhật với model 107.

Đồng Hồ So Điện Tử (Digital Gauge)

Dụng Cụ Đo Tuyến Tính (Linear Gauge)

Bộ Đếm Điện Tử (Digital Counter)

Các sản phẩm này sử dụng trong sản xuất hàng loạt, đo kiểm tự động.