DỤNG CỤ ĐO KIỂM REN

DỤNG CỤ ĐO KIỂM REN

Dùng để đo kiểm kích thược lỗ trước khi taro/ Đo kiểm đường kính chân ren

Dùng đo kiểm ren trong (Plug Thread Gauge), Dùng đo kiểm ren ngoài (Ring Gauge)

Theo chuẩn JIS có 2 loại dùng cho phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm QC hoặc dùng cho phòng sản xuất (W) chính xác hơn.

hoặc theo chuẩn ISO được áp dụng phổ biến.

Ngoài ra chúng tôi có các loại Master Gauge dùng để kiểm lại Plug Thread Gauge, Ring Gauge.