KÌM CẮT SẮT, CẮT BU LÔNG, CỜ LÊ XÍCH, MỎ LẾT HIT (JAPAN)