Banner

Mài Và Phủ Lại Dao, Làm Dao Đặc Biệt

Mài và phủ các loại dao phay ngón, mũi khoan, mũi doa...làm từ carbide/thép gió, thay mảnh dao PCD. Làm các loại dao đặc biệt theo nhu cầu của khách hàng từ vật liệu carbide, thép gió hay PCD, Diamon...