Banner

Habegger

- Habegger chuyên sản xuất bánh cán ren chính xác size nhỏ từ M0.3~M6  dành cho máy tiện tự động (CNC Lathe Swiss type)

- 100% Made In Swiss.