Dao cho máy tiện tự động Swiss | Taegutec

Dao cho máy tiện tự động Swiss | Taegutec

- Taegutec có lịch sử hơn 100 năm phát triển (1916) là thành viên của IMC Group (Hơn 13 công ty trong ngành công nghiệp dao cụ) thuộc công ty "Berkshire Hathaway" của tỷ phú người Mỹ "Warren Buffett".

- Sản phẩm Taegutec dành cho máy tiện tự động kiểu Swiss (Automatic Lathe Swiss Type) bao gồm :

     + External Turning

     + Internal Turning

     + External Parting & Grooving

     + Internal Grooving

     + Face Grooving

     + External Threading

     + Internal Threading

     + Milling

     + Holemaking

     + Solid End Mills