Dao phay đĩa | Slotting | Slitting

Dao phay đĩa | Slotting | Slitting

- Dao phay đĩa (Slotting, Slitting) sử dụng để phay xẻ rãnh trên máy tiện tự động Swiss.

- Okazaki-Japan : Dao phay đĩa thép gió HSS-TiN

- YT-Taiwan : Dao phay đĩa gắn mảnh carbide.