Đồ Gá Kiểm Tra Độ Đảo | Hiệu Chuẩn Đồng Hồ So | Đồng Hồ Đo Lỗ

Đồ Gá Kiểm Tra Độ Đảo | Hiệu Chuẩn Đồng Hồ So | Đồng Hồ Đo Lỗ

Thiết Bị Kiểm Tra Hiệu Chuẩn Đồng Hồ So (Dial Indicator Equipment).

Sử dụng để kiểm tra hiệu chuẩn đồng hồ so có đầu panme với độ chính xác cao với vạch chia nhỏ nhất 1μm.

Thiết Bị Kiểm Tra Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Lỗ (Cylinder Gauge Test)

Sản phẩm chuyên dụng để kiểm tra hiệu chuẩn đồng hồ đo lỗ, với đầu panme có độ chính xác cao, vạch chia nhỏ nhất 1μm.

Đồ Gá Kiểm Tra Độ Đồng Tâm (Bench Center)

Sử dụng để đo độ đồng tâm giữa các trục bậc, kiểm tra độ đảo bề mặt hay kiểm tra độ tròn.

Ứng dụng rộng trong cơ khí chính xác như kiểm tra dụng cụ cắt gọt, trục chính, trục khuỷu, bánh răng, đầu piston, đá mài...