Đồng Hồ Đo Độ Sâu, Đồng Hồ Đo Trong, Đồng Hồ Đo Lỗ (Dial Depth Gauges, Dial Inside Gauges, Dial Hole Gauge)

Đồng Hồ Đo Độ Sâu, Đồng Hồ Đo Trong, Đồng Hồ Đo Lỗ (Dial Depth Gauges, Dial Inside Gauges, Dial Hole Gauge)

Peacock có hơn 100 năm (1916) năm kinh nghiệm sản xuất

Đồng Hồ Đo Độ Sâu (Dial Depth Gauges): Nó đo chiều sâu từ mặt trên xuống đến đáy của các lỗ bít, độ sâu của các rãnh hẹp, giá trị của chiều cao bậc của 
các bề mặt bậc và độ sâu của các loại được khắc trên vật liệu.

Đồng Hồ Đo Trong (Dial Inside Gauges): Với chân đế có từ, nó sử dụng để đo kích thước trong.

Đồng Hồ Đo Lỗ (Dial Hole Gauge): Đồng hồ đo lỗ được sử dụng để đo đường kính lỗ hoặc chiều rộng rãnh