Đồng Hồ So Cơ Khi | Dial Gauges

Đồng Hồ So Cơ Khi | Dial Gauges

Peacock có hơn 100 năm kinh nghiệm sản xuất Đồng Hồ So Cơ Khi | Dial Gauges, Peacock tự hào khi là nhà sản xuất đồng hồ so nội địa đầu tiên tại Nhật bản với model 107.

Sản phẩm của peacock có độ chính xác tuyệt vời, tất các các áo lót trục bạc đạn (vòng bi) làm bằng đá hồng ngọc (ruby) được sử dụng trong tất cả các sản phẩm của Peacock

Công ty Nhật Phát đại lý phân phối chính thức của Peacock, sản phẩm có sẵn, triết khấu rất cao cho đại lý.