DỤNG CỤ KIỂM TRỤC, KIỂM DỤNG CỤ ĐO LỖ (RING GAUGE)

DỤNG CỤ KIỂM TRỤC, KIỂM DỤNG CỤ ĐO LỖ (RING GAUGE)

Ring Gauge được ứng dụng làm chuẩn để kiểm tra các dụng cụ đo lỗ như "đồng hồ đo lỗ", "panme đo lỗ"...

Ring gauge còn được ứng dụng để kiểm tra dung sai đường kính trục kiểu GO và NO GO.

Ring gauge có thể bằng thép, bằng carbide, bằng gốm...

Ngoài các Ring gauge tiêu chuẩn chúng tôi có thể chế tạo các Ring Gauge theo yêu cầu của khách hàng về hình dạng và kích thước, dung sai...