DỤNG CỤ LẤY DẤU

DỤNG CỤ LẤY DẤU

Dụng cụ dùng để lấy dấu, ứng dụng nhiều trong các ngành kết cấu thép, đóng tàu, giàn khoan...

ngành quảng cáo hay bảo trì sửa chữa nhà máy cơ khí.

Sản phẩm gồm: Đục lấy dấu tự động, Compa, Vạch dấu, Khắc dấu, Nhíp đo..