Banner

HIT

HIT được thành lập năm 1937 tại Nhật bản, nhà sản xuất chuyên về kìm cắt Bu lông. Sản phẩm của HIT nổi tiếng