KÌM CẮT NHỰA VICTOR (JAPAN)

KÌM CẮT NHỰA VICTOR (JAPAN)
Sử dụng để cắt ống nhựa polyetylen và ống polybden dùng trong các ngành công nghiệp liên quang đến cấp nước thoát nước, điện lạnh, bảo trì sửa trữa nhà máy.