KÌM CẮT SẮT, CẮT BU LÔNG, CỜ LÊ XÍCH, MỎ LẾT HIT (JAPAN)

KÌM CẮT SẮT, CẮT BU LÔNG, CỜ LÊ XÍCH, MỎ LẾT HIT (JAPAN)

HIT thương hiệu tới từ Nhật Bản chuyên về.

- Kìm Cắt Sắt

- Kìm Cắt Bu lông

- Mỏ lết

- Cờ Lê Xích