Micro Reamers Carbide | Doa siêu nhỏ | Kyocera

Micro Reamers Carbide | Doa siêu nhỏ | Kyocera

- Mũi dao siêu nhỏ 0.20~3.90mm

- Thích hợp để doa các lỗ siêu nhỏ, trên các máy tiện tự động Swiss.