Banner

Niigata Seiki (SK)

Tên công ty/ Company name: Niigata seiki Co.,Ltd.

Đại diện/ Representative: Toshiyuki Ikarashi  President and Chief Executive Officer

Thành Lập/ Foundation:   Ngày 03, Tháng 8, Năm 1960 (August 3, 1960)

Kinh Doanh/ Business activity: 1. Sản xuất và kinh doanh dụng cụ đo kiểm chính xác   

                                                     (Manufacture and sale of a precision measurement tool)                                                               

                                                   2. Sản xuất và kinh doanh dụng cụ DIY (Manufacture and sale of DIY goods)

                                                   3. Agency and sale of an importer article

Văn Phòng (Office):

- Văn phòng Tokyo (Tokyo office): Minato-ku, Tokyo

- Văn phòng Nagoya (Nagoya office): Toyoake-shi, Aichi

- Văn phòng Osaka (Osaka office) Oosaka-shi

- Bộ phận vận hành (PT operation division) (Sanjo-shi, Niigata)

- Trung tâm hiệu chuẩn (Calibration center) (Sanjo-shi, Niigata)

Nhà máy (Factory):

- Nhà máy Tsukanome f(Sanjo-shi, Niigata)

- Nhà máy Sudo (Sanjo-shi, Niigata)

- Nhà máy Yokkamachi (Sanjo-shi, Niigata)

- Nhà máy Vòng kiểm/ Ring gauge (Sanjo-shi, Niigata)

- Nhà máy Li vo chính xác cao / High precision level factory (Sanjo-shi, Niigata)

- Nhà máy Honai/ Honai factory (Sanjo-shi, Niigata)

Catalogue