Banner

Nine9

Jimmore is your partner

Jimmore is your partner

Công ty Nine9 đã bắt đầu vào năm1994 và với việc phát triển các dao đặc chủng, các đầu dao doa lỗ
và các phụ kiện đi kèm. Logo của Nine9 đã được sử dụng vào năm 1999.
Nó đến tự các ký tự tiếng Trung có nghĩa là “tuổi thọ lâu dài và độ bền” – các từ ngữ đã mô tả đầy đủ
về dụng cụ cắt Nine9. 99 là số có hai chữ số lớn nhất nó hàm ý nói đến độ bền tối đa của sản phẩm.
Dụng cụ cắt Nine9 trong khi là ”đặc biệt” trong ngànhcắt gọt, nhưng lại là các sản phẩm tiêu chuẩn
của chúng tôi. Mũi khoan chích tâm (NC spot drills), mũi khoan siêu năng lực (super power drills),
dao doa lỗ (boring tools), dao chạy chữ (engraving tools), mũi khoan tâm gắn mảnh-i (i-Center),
mũi khoan xoắn NC (NC helix drills), dao phay vát cạnh (chamfer mill).
Những người thành lập Nine9 như một đơn vị dẫn đầu thị trường và nhà đổi mới sáng tạo trong
ngành dụng cụ cắt.