Banner

Olfa

Từ khi Yoshio Okada, người sáng lập TẬP ĐOÀN
OLFA, phát minh ra lưỡi cắt bẻ được đầu tiên trên
thế giới vào năm 1956, OLFA đã cam kết phát triển
các dụng cụ cắt cầm tay thực tế và an toàn.
Lưỡi dao thương hiệu OLFA được làm bằng vật
liệu chất lượng hàng đầu, được rèn bằng công
nghệ bắt nguồn từ việc chế tạo thanh kiếm truyền
thống, được mài sắc hơn bằng công nghệ tạo
dùng để tạo cho lưỡi dao một linh hồn, và cuối
cùng kết thúc với sự khéo léo để để đưa tất cả
những điều này kết hợp với nhau.
Các bộ phận giữ và tay cầm cho phép người sử
dụng đạt được hiệu suất cắt hoàn hảo của các lưỡi
dao chất lượng cao này được thiết kế, phát triển
và sản xuất tại Nhật Bản và phải trải qua kiểm tra
chất lượng nghiêm ngặt trong suốt quá trình sản
xuất.
OLFA tự hào về chất lượng luôn ổn định của sản
phẩm.