CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHẬT PHÁT

Chúng tôi là nhà nhập khẩu và phân phối

Hotline HCM : 0902 487 068, 090 879 2087 - Hotline Hà Nội : 0942 662 889

PIN GAUGE - LIMIT PLUG GAUGE

PIN GAUGE - LIMIT PLUG GAUGE

I- PIN GAUGE

Là trục chuẩn dùng để kiểm tra thước kẹp, panme, thước đo cao, đo khoảng cách 2 lỗ, đo độ đảo máy khoan, máy tiện...

xem tại: https://www.youtube.com/watch?v=eyHaJzxJZ18&t=48s

II- LIMIT PLUG GAUGE

Là dưỡng đo kiểm lỗ có 2 đầu GO và NO GO để kiếm tra đường kính lỗ theo dung sai H7.

Chi tiết xem tại: https://www.youtube.com/watch?v=DJqrpgWnVTk