Rotary Broaching | Dao Xọc Biên Dạng

Rotary Broaching | Dao Xọc Biên Dạng

- Rotary Broaching | Dao Xọc Biên Dạng sử dụng để xọc các biên dạng lỗ như lục giác, bát giác, tứ giác...

- Công ty TNHH Kỹ Thuật Nhật Phát tự hào khi là là phân phối của maker chuyên sản xuất dao xọc biên dạng cho máy tiện tự động Swiss "PCM"

- PCM tới từ Thụy Sĩ, đất nước nổi tiếng với máy tiện và công cụ cho máy tiện Swiss.