Banner

TOSG

1- Bàn cán ren sử dụng để cán các loại Bu lông, Các loại vít và các loại ty ren, hay chi tiết có ren ngoài...dùng trên các máy cán ren.

2- "NUT TAP" dùng sản xuất các loại "Đai ốc/ Ecu" hay "Nan hoa/ Căm" của xe máy. Sử dụng trên các máy taro chuyên dụng, chạy tự động.

= > Các sản phẩm "NUT TAP" có hàng sẵn và miễn phí test, vui lòng liên hệ với sales khi bạn có nhu cầu.