Banner

C.P.T

Các dòng sản phẩm của công ty là được công nhận trên toàn thế giới như là công nghệ tiên tiến. Các dòng
sản phẩm đầy đủ đáng tin cậy cung cấp thông số hình học chính xác, hiệu suất gia công cắt gọt tuyệt vời và
kéo dài tuổi thọ dao. Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cung cấp theo tiêu chuẩn cao nhất.

Sản phẩm của C.P.T có chất lượng tuyệt hảo, giá thành hợp lý, lượng hàng tồn kho lớn.
 

Catalogue