Tin tức

Tin chuyên ngành

Tên gọi các loại ren | Ký hiệu | Tiêu chuẩn ren | Góc ren | Cấp dung sai | Kích thước danh nghĩa và bước ren | Tiêu chuẩn dưỡng kiểm ren | SHS

Thứ năm, 07/09/2023, 11:18 GMT+7

Mối liên kết ren là mối liên kết phổ biến. Nhưng hiểu rõ về các loại ren trên thế giới rất phức tạp.

Bài viết này cung cấp cho người đọc: Tên gọi các loại ren, Góc ren, Cấp độ dung sai, Kích thước danh nghĩa và bước ren và tiêu chuẩn của dưỡng kiểm ren.

Click tại đây!