NHAT PHAT TECHNOLOGY., LTD (NPT)

We are importers and distributors

Hotline Ho Chi Minh : (08) 6678 0486 - Hotline Ha Noi : 0908 817 486
Hợp tác cùng phát triển

Hợp tác cùng phát triển

Hợp tác cùng phát triển

Hợp tác cùng phát triển

Nhật Phát là nhà nhập khẩu và phân phối dụng cụ công nghiệp

Sản phẩm C.P.T Banner

Sản phẩm C.P.T Banner

Sản phẩm Yamawa

Sản phẩm Yamawa

Lamina Cutting Tools

Lamina Cutting Tools

Nine9 Cutting Tools

Nine9 Cutting Tools

Sự hợp tác ở đây là sự hợp tác giữa 3 bên: khách hàng, Nhật phát và nhà sản xuất do đó, sự phát triển lớn mạnh của khách hàng cũng là sự phát triển của Nhật phát và đối tác.Sự hợp tác ở đây là sự hợp tác giữa 3 bên: khách hàng, Nhật phát và nhà sản xuất do đó, sự phát triển lớn mạnh của khách hàng cũng là sự phát triển của Nhật phát và đối tác.Sự hợp tác ở đây là sự hợp tác giữa 3 bên: khách hàng, Nhật phát và nhà sản xuất do đó, sự phát triển lớn mạnh của khách hàng cũng là sự phát triển của Nhật phát và đối tác.Sự hợp tác ở đây là sự hợp tác giữa 3 bên: khách hàng, Nhật phát và nhà sản xuất do đó, sự phát triển lớn mạnh của khách hàng cũng là sự phát triển của Nhật phát và đối tác.Sự hợp tác ở đây là sự hợp tác giữa 3 bên: khách hàng, Nhật phát và nhà sản xuất do đó, sự phát triển lớn mạnh của khách hàng cũng là sự phát triển của Nhật phát và đối tác.

Dụng cụ cắt gọtMatchling is most professional precision machinery tool factory in Taiwan, PUNCH FORMER won the Germany TUV and ISO9001 international quality certification of honor and obtain the highest honor of the manufacturing industry of Taiwan - Taiwan Excellence award.We provide "OEM" service in Germany, Swiss and Japan for many year, we not only pass the strictest quality test, develop our manufacturing level, large production capability produce best quality products to satisfied the customers' demand. 

Phụ tùng máy

Sự hợp tác ở đây là sự hợp tác giữa 3 bên: khách hàng, Nhật phát và nhà sản xuất do đó, sự phát triển lớn mạnh của khách hàng cũng là sự phát triển của Nhật phát và đối tác.Sự hợp tác ở đây là sự hợp tác giữa 3 bên: khách hàng, Nhật phát và nhà sản xuất do đó, sự phát triển lớn mạnh của khách hàng cũng là sự phát triển của Nhật phát và đối tác.Sự hợp tác ở đây là sự hợp tác giữa 3 bên: khách hàng, Nhật phát và nhà sản xuất do đó, sự phát triển lớn mạnh của khách hàng cũng là sự phát triển của Nhật phát và đối tác.Sự hợp tác ở đây là sự hợp tác giữa 3 bên: khách hàng, Nhật phát và nhà sản xuất do đó, sự phát triển lớn mạnh của khách hàng cũng là sự phát triển của Nhật phát và đối tác.


DANH MỤC SẢN PHẨM 03
Union Tools chuyên sản xuất dòng ray bạc con lăn. Cty Nhật Phát đại lý chính thức của Union Tools
Thanh Ray Trượt Union Tools

Whizcut
Union
Sokuhansha
Showa Precision
Matchling
Chandox
Niigata Seiki
Segawa Tool
Tsubosan
BASF
BTS
Lamina
Nine9
C.P.T
Teagutec
Noga
Doi tác 3
Doi tac 2
Đối tác 2
Công ty TRUST.vn

Logo 01
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Logo 6
Logo7
Toho
UACJ
HTMP
Marue
I.W.K Việt Nam
Seojin Việt Nam
GSK
Meisei
Dynamo
Vinfast
Toshiba
VPIC
Vietso Petro
01 09 2017

Các phương pháp gá đặt trên máy tiện thường

01/09/2017
01 09 2017

Các phương pháp gá đặt trên máy tiện thường

01/09/2017
01 09 2017

Hợp tác để biến tiềm năng thành lợi thế

01/09/2017