Tin tức

Tin chuyên ngành

Hiểu biết cơ bản về mũi taro nén

Thứ sáu, 01/09/2017, 14:53 GMT+7

Taro ren bằng mũi taro cắt thoát phoi ra khỏi lỗ theo rãnh
của taro. Taro bằng mũi taro nén tạo ra ren trong bằng
biến dạng vật liệu.
YAMAWA sản xuất cả hai mặt hàng mũi taro cắt và mũi
taro nén để phù hợp với nhu cầu của thị trường.
Trong phần trình bày này, chúng tôi sẽ giải thích mũi taro
nén từ khái niệm cơ bản để mọi người có thể dễ dàng hiểu
được chức năng và phương áp sử dụng tối ưu.
Click vào hình để xem đầy đủ về "Hiểu biết cơ bản về mũi taro nén"

hieu-biet-co-ban-ve-mui-taro-nen